TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
เกี่ยวกับกรมฯ >> การแบ่งส่วนราชการ >> ด้านบริหารเงินตราและทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สำนักกษาปณ์


 
           สำนักกษาปณ์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตเหรียญกษาปณ์ และเหรียญที่ระลึก และการจัดทำเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยภรณ์ เครื่องหมายตอบแทน และของสั่งจ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยุบ การหลอม การทำลาย และการล้างตัวเหรียญกษาปณ์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซมประห้องมั่นคง และซ่อมแซมกุญแจตู้นิรภัยของส่วนราชการ ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ ของเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์ และการทำของ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903