ขนาดตัวอักษร 
ข้อมูลสถิติ >> ที่ราชพัสดุ
การปกครองดูแลที่ราชพัดุ


 
การปกครอง ดูแล ที่ราชพัสดุ
 
กิจกรรม
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558

1. รับขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเพิ่มขึ้นใน แต่ละปี

 
 
 
 
 
     - ที่ดิน (แปลง/ไร่)
506/26,712
2 / -
276/9,122
363/11,815
561/14,774
     - สิ่งปลูกสร้าง (หลัง)
16,225
98 
11,014
8,670
9,383
2. ให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ (แปลง/ไร่)
1/37
6 / 13
139/29,071
192/8,384
196/31,778
3. รับคืนที่ราชพัสดุจากส่วนราชการ (แปลง/ไร่)
5/484
1 / 4 
98 /9,780
100/1,205
111/3,980
4. จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง (หลัง)
4,927
89
2,168
2,658
3,281
5. จัดประโยชน์ในที่ราชพัสดุ (ราย)
 
 
 
5,555
4,194
มูลค่า (ล้านบาท)
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :    - ข้อมูลปีงบประมาณ 2562 ข้อมูล (ณ สิงหาคม 2562)
                  

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :02-2730899-903

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์