TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
สายตรงอธิบดีกรมธนารักษ์


 
 
เมื่อได้รับความไม่สะดวกในการติดต่อราชการกับกรมธนารักษ์หรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ
ท่านสามารถส่ง E-mail เพื่อร้องเรียนได้ที่  directline@treasury.go.th  กรมธนารักษ์
ซอย อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงเขตพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2273-0899-0903 โทรสาร 0-2273-0753
อีเมล์  webmaster@treasury.go.th

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903