TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big

ติดต่อเรา

กรมธนารักษ์

ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 10400

โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903
โทรสาร : 0-2273-0753
E-mail :  sec@treasury.go.th
แผนที่ : คลิกที่นี่
สำนักกษาปณ์

13/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทร : 0 2901 4901 - 8 , 0 2834 8300 - 50 
โทรสาร : 0-2901-2617
E-mail rtm@treasury.go.th
แผนที่ : คลิกที่นี่
สำนักบริหารเงินตรา
 
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 
โทร : 0 2565 7900 - 30
โทรสาร : 0 2565 7920
แผนที่ : คลิกที่นี่
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน 

เลขที่ 4 ซอยรามบุตรี ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร : 0 2281 0345 - 51
โทรสาร : 0 2281 0352
E-mailbnt@treasury.go.th
แผนที่ : คลิกที่นี่
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน

อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น 6 อาคาร B
เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร 0 2142 2424
โทรสาร 0 2143 8751 - 53
E-mail  pvb@treasury.go.th
แผนที่ : คลิกที่นี่ 

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903