TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการลงทุน (SEZ : Development for Enhancing Investment) >> ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เขตพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ : Development for Enhancing Investment)
>>เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการแถลงข่าวพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 12 เม.ย. 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการแถลงข่าวพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ระหว่าง กรมธนารักษ์ กับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903