TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการลงทุน (SEZ : Development for Enhancing Investment) >> ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เขตพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ : Development for Enhancing Investment)
>>เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมในพิธีเปิดงานโครงการ open House พร้อมทั้งร่วมปาฐกถาพิเศษ “เดินหน้า...เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทย”

วันที่ 12 เม.ย. 2559

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมในพิธีเปิดงานโครงการ open House พร้อมทั้งร่วมปาฐกถาพิเศษ "เดินหน้า...เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทย” ในการนี้ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และรศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ อดีตผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะทำงานสรรหาผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เข้าร่วมปาฐกถาด้วย ณ Royal Paragon Hall ชั้น 5 สยามพารากอน

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2273 0899 - 903 , 0 2059 4999