TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการลงทุน (SEZ : Development for Enhancing Investment) >> ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เขตพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ : Development for Enhancing Investment)
>>เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ แถลงข่าวการเปิดประมูลพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หนองคาย มุกดาหาร และตราด

วันที่ 12 เม.ย. 2559

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ แถลงข่าวการเปิดประมูลพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หนองคาย มุกดาหาร และตราด โดยขายเอกสารลงทุน ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2559

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2273 0899 - 903 , 0 2059 4999