TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
ที่ราชพัสดุรอการใช้ประโยชน์ในราชการ
ข้อมูลทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 9 ต.ค. 2561

ที่ดินราชพัสดุ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เนื้อที่ 0-0-51 ตารางวา
เอกสารสิทธิ์ โฉนดที่ดินเลขที่ 1226
สิ่งปลูกสร้าง บ้านพักอาศัย จำนวน 1 หลัง บ้านเลขที่ 130/2
ติดต่อขอใช้ 075 310 491
 
ที่ดินราชพัสดุ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เนื้อที่ 0-1-93 ตารางวา
เอกสารสิทธิ์ โฉนดที่ดินเลขที่ 1227
สิ่งปลูกสร้าง ไม่มี
ติดต่อขอใช้ 075 310 491

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2273 0899 - 903 , 0 2059 4999