TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ภารกิจ


 
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การเก็บรักษา และการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
  • การจัดแสดง และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
  • จำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ เพื่อส่งเสริมการสะสมเงินตราทั้งในและต่างประเทศ

 

 


บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903