TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ติดต่อสอบถาม


 
  • สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ เลขที่ 4 ซอยรามบุตรี ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม
    เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  • หมายเลขโทรศัพท์: 0 2281 0345 – 51  โทรสาร: 0 2281 0352
  • เว็บไซต์ : e-Museum
  • ลิงก์แผนที่ : Google Map
ช่องทางติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903