TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
ที่ราชพัสดุรอการใช้ประโยชน์ในราชการ
ข้อมูลทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 17 ต.ค. 2561

ที่ดินราชพัสดุ : แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ฉช.690 ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 0-0-17 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : โฉนดที่ดินเลขที่ 37011
สิ่งปลูกสร้าง : อาคารพาณิชย์ เลขที่ 27/117 จำนวน 1 คูหา
ติดต่อขอใช้ : 038 511 300
........................................................................................................................................................................
ที่ดินราชพัสดุ : แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ฉช.690 ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 0-0-17 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : โฉนดที่ดินเลขที่ 37012
สิ่งปลูกสร้าง : อาคารพาณิชย์ เลขที่ 27/118 จำนวน 1 คูหา
ติดต่อขอใช้ : 038 511 300
.........................................................................................................................................................................
ที่ดินราชพัสดุ : แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ฉช.690 ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 0-0-17 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : โฉนดที่ดินเลขที่ 37013
สิ่งปลูกสร้าง : อาคารพาณิชย์ เลขที่ 27/119 จำนวน 1 คูหา
ติดต่อขอใช้ : 038 511 300
 

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2273 0899 - 903 , 0 2059 4999