TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการลงทุน (SEZ : Development for Enhancing Investment) >> ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เขตพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ : Development for Enhancing Investment)
เมื่อวันที่ 26 พ.ย.61 ชี้แจงการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม โดย นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม นายธำรงค์ ทองตัน ผอ.กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ์

วันที่ 29 พ.ย. 2561

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.61 ชี้แจงการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม โดย นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม นายธำรงค์ ทองตัน ผอ.กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ์ และผู้แทนสนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม และพาดูพื้นที่ลงทุน

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2273 0899 - 903 , 0 2059 4999