TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
ที่ราชพัสดุรอการใช้ประโยชน์ในราชการ
ข้อมูลทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ของจังหวัดอ่างทอง แปลงหมายเลขทะเบียนที่ อท.393

วันที่ 12 ธ.ค. 2561

ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อท.393 ตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
เนื้อที่ประมาณ 1 - 0 - 99.1 ไร่
เอกสารสิทธิ์  โฉนดที่ดินเลขที่ 15105
สิ่งปลูกสร้าง บ้านพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น เลขที่ 2/2 หมู่ที่ 3 ตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้างไว้เป็นหลังลำดับที่ 1
หน่วยงานที่ติดต่อขอใช้ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แจ้งความประสงค์ขอใช้ที่ดินราชพัสดุแปลงดังกล่าว เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลมหาดไทย (เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมด้านการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน)

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903