TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
ที่ราชพัสดุรอการใช้ประโยชน์ในราชการ
ข้อมูลทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ของจังหวัดอ่างทอง แปลงหมายเลขทะเบียนที่ อท.391

วันที่ 12 ธ.ค. 2561

ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อท.391 ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
เนื้อที่ประมาณ 0 - 2 - 53.50 ไร่
เอกสารสิทธิ์ โฉนดที่ดินเลขที่ 25823
สิ่งปลูกสร้าง บ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง เลขที่ 79/4 หมู่ที่ 2 ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้างไว้เป็นหลังลำดับที่ 1
หน่วยงานที่ติดต่อขอใช้ -
การใช้ประโยชน์ปัจจุบัน นายเอนก  เสือโพธิ์ (เจ้าของที่ดินเดิม) และครอบครัว ยังคงพักอาศัยอยู่ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อท.391 และมีความประสงค์จะขอเช่าที่ดินราชพัสดุดังกล่าว อีกทั้งพื้นที่บริเวณโดยรอบแปลงที่ราชพัสดุยังเป็นบ้านพักอาศัยของญาติพี่น้อง นายเอนก  เสือโพธิ์ อยู่รวมกันหลายครอบครัว

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903