TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
ที่ราชพัสดุรอการใช้ประโยชน์ในราชการ
การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน จ.นนทบุรี รายนางคำนึง ไทรทอง

วันที่ 14 ม.ค. 2562

การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน รายนางคำนึง ไทรทอง กับพวก
-สำนักงานป้องกันและปาบปรามการฟอกเงิน มีหนังสือที่ ปง 0006.5/2403 ลงวันที่ 8 พ.ย.2553
-เป็นบ้านพักอาศัยชั้นเดียว เลขที่ 67/77 จำนวน 1 หลัง เนื้อที่ 70 ตารางวา
-ได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเลขที่ นบ.887 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903