TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
การบริหารเงินตราและเหรียญกษาปณ์
ภารกิจ

วันที่ 18 ม.ค. 2562
 
ภารกิจของสำนักบริหารเงินตรา
 
ภารกิจ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการรับและจ่ายแลก การตรวจพิสูจน์ การเบิกจ่าย การรับส่ง และการเก็บรักษาและการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการรับ - จ่าย และบัญชีเงินคงคลัง
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการเบิกจ่าย การรับส่งเงินคงคลัง การออกเช็คสั่งจ่ายเงินคงคลัง การรับรองการจ่ายเงินคงคลัง             และการเก็บรักษา
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการรับฝาก การเก็บรักษากุญแจดอกคู่ห้องมั่นคง ตู้เซฟของสำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ และส่วนราชการในส่วนกลาง

สำนักบริหารเงินตรา โทร. 02 5657900 E-mail : bcm@treasury.go.th


บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903