TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
ที่ราชพัสดุรอการใช้ประโยชน์ในราชการ
ข้อมูลทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 28 ม.ค. 2562 13:52:56

ที่ตั้ง : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 0-0-72 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : โฉนดที่ดินเลขที่ 6199
สิ่งปลูกสร้าง : บ้านเช่าครึ่งไม้ ครึ่งปูน 2 ชั้น 8 ห้อง  จำนวน 1 หลัง 
ติดต่อขอใช้ได้ที่ : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา 66/2 ถนน ยุทธดำเนิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
                        จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 038511300

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903