TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
ที่ราชพัสดุรอการใช้ประโยชน์ในราชการ
ข้อมูลทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 28 ม.ค. 2562 14:44:34

ที่ตั้ง : ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 0-0-32 ไร่
เอกสารสิทธิ์ : โฉนดที่ดินเลขที่ 14232 และ 14233 
สิ่งปลูกสร้าง : อาคารพาณิชย์เลขที่ 1/150 และ 1/151 จำนวน 2 คูหา
ติดต่อขอใช้ได้ที่ : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา 66/2 ถนน ยุทธดำเนิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
                        จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 038511300

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2273 0899 - 903 , 0 2059 4999