TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการลงทุน (SEZ : Development for Enhancing Investment) >> ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เขตพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ : Development for Enhancing Investment)
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมเสวนา โครงการแสดงศักยภาพ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม กับกรมธนารักษ์ และบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 18 ก.ค. 2562

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมเสวนา โครงการแสดงศักยภาพ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม กับกรมธนารักษ์ และบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หอการค้า และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม และลงนามสัญญาเช่าที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม โดยนางสาววีระวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีกรมธนารักษ์ และ นายอภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร ณ โรงแรม ไอโฮเท็ล จังหวัดนครพนม

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2273 0899 - 903 , 0 2059 4999