Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน

ติดต่อเราt20140129131124_1771.jpg
กรมธนารักษ์

ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 10400

โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903
โทรสาร : 0-2273-0753
E-mail :  sec@treasury.go.th
แผนที่ : คลิกที่นี่
t20131014170040_1773.jpg
สำนักกษาปณ์

13/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทร : 0 2901 4901 - 8 , 0 2834 8300 - 50 
โทรสาร : 0-2901-2617
E-mailrtm@treasury.go.th
แผนที่ : คลิกที่นี่
t20150610144259_1775.jpg
สำนักบริหารเงินตรา
 
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 
โทร : 0 2565 7900 - 30
โทรสาร : 0 2565 7920
แผนที่ : คลิกที่นี่
t20171127152223_1777.jpg
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน 

เลขที่ 4 ซอยรามบุตรี ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร : 0 2281 0345 - 51
โทรสาร : 0 2281 0352
E-mailbnt@treasury.go.th
แผนที่ : คลิกที่นี่
t20131014170300_1779.jpg
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน

อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น 6 อาคาร B
เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร 0 2142 2424
โทรสาร 0 2143 8751 - 53
E-mail  pvb@treasury.go.th
แผนที่ : คลิกที่นี่ 

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์