Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
 
นายอำนวย ปรีมนวงศ์

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน

เกี่ยวกับกรมฯ

แผนยุทธศาตร์ / แผนงาน / โครงการสำคัญแผนยุทธศาตร์กรมธนารักษ์
อ่านทั้งหมด

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
อ่านทั้งหมด

คำรับรองปฏิบัติราชการ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
อ่านทั้งหมด

คำรับรองปฏิบัติราชการ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง (ระดับรองอธิบดี)
อ่านทั้งหมด

แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
อ่านทั้งหมด

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อ่านทั้งหมด

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
อ่านทั้งหมด

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
อ่านทั้งหมด


สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์