Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
 
นายอำนวย ปรีมนวงศ์

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน

การบริหารเงินตราและเหรียญกษาปณ์

ภารกิจ


วันที่ 18 ม.ค. 2562
ภารกิจของสำนักบริหารเงินตรา
 
ภารกิจ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการรับและจ่ายแลก การตรวจพิสูจน์ การเบิกจ่าย การรับส่ง และการเก็บรักษาและการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการรับ - จ่าย และบัญชีเงินคงคลัง
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการเบิกจ่าย การรับส่งเงินคงคลัง การออกเช็คสั่งจ่ายเงินคงคลัง การรับรองการจ่ายเงินคงคลัง             และการเก็บรักษา
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการรับฝาก การเก็บรักษากุญแจดอกคู่ห้องมั่นคง ตู้เซฟของสำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ และส่วนราชการในส่วนกลาง

สำนักบริหารเงินตรา โทร. 02 5657900 E-mail : bcm@treasury.go.th


สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์