Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
 
นายอำนวย ปรีมนวงศ์

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน

การบริหารเงินตราและเหรียญกษาปณ์

ติดต่อสอบถาม


วันที่ 18 ม.ค. 2562
 
         
            
1. สำนักบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2565 7900
 
- ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินตรา (อาคารอำนวยการ ชั้น 2)
โทรศัพท์ 0 2565 7901 โทรสาร 0 2565 7999
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวางแผนเงินตรา
โทรศัพท์ 0 2565 7998 โทรสาร 0 2565 7988
- ส่วนอำนวยการ
    ฝ่ายบริหารทั่วไป
    ฝ่ายพัสดุ
โทรศัพท์ 0 2565 7918 - 9 โทรสาร 0 2565 7920
- ส่วนจัดการเงินคงคลัง
    ฝ่ายรับจ่ายนำส่งเงินคงคลัง
    ฝ่ายสั่งจ่ายเงินคงคลัง
โทรศัพท์ 0 2565 7906 โทรสาร 0 2565 7912
- ส่วนบัญชีและตรวจสอบ
     ฝ่ายบัญชีเงินคงคลัง
     ฝ่ายตรวจสอบการรับจ่ายเงินคงคลัง
โทรศัพท์ 0 2565 7910 โทรสาร 0 2565 7913
- ส่วนเก็บรักษาเงินตรา
     ฝ่ายเก็บรักษา
     ฝ่ายควบคุมห้องมั่นคง
โทรศัพท์ 0 2565 7931 โทรสาร 0 2565 7939
- ส่วนจัดการเหรียญกษาปณ์ 1
      ฝ่ายจ่ายแลกเหรียญ 3
      ฝ่ายข้อมูลเหรียญกษาปณ์
โทรศัพท์ 0 2565 7941 โทรสาร 0 2565 7951 - 2
- ส่วนจัดการเหรียญกษาปณ์ 2
   โทรศัพท์ 0 2565 7953 , 0 2565 7962
   โทรสาร 0 2565 7965
MOF IP Phone : 1610023 , 1612723
 
      
 
2. หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตรา
ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0 2282 4109 – 10 , 0 2282 7404
โทรสาร 0 2282 4110
 
 
 
 
 
 
        
3. หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ภายในกลุ่มอาคารกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6
ซอยอารีย์สัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2618 6340 , 0 2273 0899 – 902 ต่อ 5115
 
 
 
 
 

 


สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์