Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
 
นายอำนวย ปรีมนวงศ์

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน

ที่ราชพัสดุ

โครงการสำคัญ
t20130603140729_94.jpg
โครงการ 1
 
โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต
 
ที่ดินราชพัสดุเลขทะเบียน- เนื้อที่ประมาณ 63–2-65 ไร่ ปัจจุบันได้จัดให้กรุงเทพมหานคร เช่าพื้นที่ด้านหลังบางส่วน เนื้อที่ 40 ไร่ เพื่อสร้างโรงจอดรถไฟฟ้าของบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (BTSC) สำหรับพื้นที่ด้านหน้า 23 ไร่ จะเปิดประมูลหาผู้ลงทุน เสนอโครงการพัฒนา ขณะนี้อยู่ระหว่างคัดเลือกที่ปรึกษา เพื่อทำการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535
t20130603140740_96.jpg
โครงการ 2
 
โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณวงดุริยางค์ทหารอากาศ
 
ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ กท. 120594-120598 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 17-0-35 ไร่ กรมธนารักษ์ได้มอบหมายให้กองทัพอากาศเป็นผู้ดำเนินการเปิดประมูลโครงการพัฒนา บริษัท ธนายง จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ประมูลได้โดยเสนอโครงการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้ กระทรวงการคลัง เป็นอาคารชุดพักอาศัย 9 ชั้น จำนวน 8 อาคาร มูลค่าประมาณ 569,382,180 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนสัญญา ของกรมธนารักษ์
t20130603140748_98.jpg
โครงการ 3
 
โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณตรอกโรงภาษีร้อยชักสาม
 
ที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเขทะเบียนที่ กท 043314 ถนนเจริญกรุง 36 เขตบางรักกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 5-0-60 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง อยู่ระหว่างนำเสนอการศึกษาความเป็นไปได้โครงการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในหลักการ
t20130603140805_100.jpg
โครงการ 4
 
โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถาบันการบินพลเรือน
 
ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ กท. 28ว486 และ กท 283893 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 27-1-90 ไร่ กรมธนารักษ์ขอให้กรมการบินพาณิชย์(กรมการขนส่งทางอากาศ) และสถาบันการบินพลเรือน ส่งคืนที่ดินเพื่อนำมาพัฒนา โดยจะกำหนดเงื่อนไขชดเชย อาคารสิ่งปลูกสร้างให้ อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำรายละเอียดและ ค่าใช้จ่ายในการโยกย้าย จากกรมการขนส่งทางอากาศ
t20130603140813_102.jpg
โครงการ 5
 
โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลง ซอยพิพัฒน์ 2
 
ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.0423ว8 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 12-2-08 ไร่ มีผู้เช่าเดิม 107 ราย อยู่ระหว่างเจรจาขอซื้อที่ดินจากเอกชน เพื่อขยายทางเข้า-ออก และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

 

t20130603140827_106.jpg
โครงการ 6
 
โครงการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุบริเวณโรงกษาปณ์ ถนนประดิพัทธ์
 
ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ (บริเวณที่ตั้งโรงงานผลิตเหรียญกษาปณ์เดิม) กรมธนารักษ์ อนุญาติให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ใช้ประโยชน์อาคารในพื้นที่บริเวณโรงกษาปณ์ เนื้อที่ 9-3-74 ไร่ เป็นสถานที่ทำการของหน่วยงานเป็นการชั่วคราว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

 

 

 


สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์