Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
 
นายอำนวย ปรีมนวงศ์

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินเข้าร่วมงาน วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ ๘๖ ปี


เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินเข้าร่วมงานวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ ๘๖ ปี ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคาร ๗๒ ปี กรมธนารักษ์
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์