Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
 
นายอำนวย ปรีมนวงศ์

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินร่วมออกร้านจำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ ๘๖ ปี


สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินร่วมออกร้านจำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ ๘๖ ปี บริเวณห้องโถงชั้น๑ อาคารกรมธนารักษ์ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์