Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินจัดทำโครงการจัดทำป้ายบรรยายหรือสื่อประกอบการจัดแสดงนิทรรศการ สำหรับผู้พิการทางการเห็น ในพิพิธบางลำพู


สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินจัดพิธีเปิดโครงการจัดทำป้ายบรรยายหรือสื่อประกอบการจัดแสดงนิทรรศการ สำหรับผู้พิการทางการเห็น ณ พิพิธบางลำพู ถนนพระสุเมรุ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยมีนายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโบายและแผน (งานภัณฑารักษ์) เป็นประธานในพิธีเปิด
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์