Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
 
นายอำนวย ปรีมนวงศ์

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
นางกนิษฐา ทะมา ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานธารักษ์พื้นที่ลำปาง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง


นางกนิษฐา ทะมา ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานธารักษ์พื้นที่ลำปาง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง  ณ หัองประชุมเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์