Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 นายสาธิต บุญแล ธนารักษ์พื้นที่ยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา ร่วมกันจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการกำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ในพื้นที่บริเวณบ้านพัก


               เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 นายสาธิต บุญแล ธนารักษ์พื้นที่ยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา ร่วมกันจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการกำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ในพื้นที่บริเวณบ้านพักสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา ตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์