Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
 
นายอำนวย ปรีมนวงศ์

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
ดูพื้นที่การลงทุนในเขตพัฒนาเศษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก


เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 นายธำรงค์ ทองตัน ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ และนายเตชวิทย์ ทุ้ยแป ธนารักษ์พื้นที่ตาก ชี้แจงรายละเอียดพื้นที่ลงทุนและพาดูสถานที่ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ตก.590 (บางส่วน) ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สำหรับเปิดให้เอกชนประมูล พื้นที่แปลงประมูลเนื้อที่ 1,067-2-27.7 ไร่
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์