Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
 
นายอำนวย ปรีมนวงศ์

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
ผู้บริหารกรมธนารักษ์ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบปีที่ 86


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ และผู้บริหารกรมธนารักษ์ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมธนารักษ์  เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบปีที่ 86 และร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งพรรณไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ณ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์