Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
 
นายอำนวย ปรีมนวงศ์

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 กิจกรรมที่ 3 ครั้งที่ 3 หลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ


เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 นางบุษกร ปราบณศักดิ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 กิจกรรมที่ 3 ครั้งที่ 3 หลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารกรมธนารักษ์
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์