Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
 
นายอำนวย ปรีมนวงศ์

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรคุณธรรมของกรมธนารักษ์


เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 นางวาสนา ผุดผ่อง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรคุณธรรมของกรมธนารักษ์ สำหรับบุคลากรสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ รุ่นที่ 12 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์