Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
 
นายอำนวย ปรีมนวงศ์

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดจัดทำภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน (Animation Contest 2019) ภายใต้หัวข้อ “วิวัฒนาการเงินตราไทย”


วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ นางวรนุช ภู่อิ่ม ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดจัดทำภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน (Animation Contest 2019) ภายใต้หัวข้อ "วิวัฒนาการเงินตราไทย” ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ ทีม Multimedia NPRU จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในชื่อผลงาน "เด็กขี้สงสัยกับวิวัฒนาการเงินตราของไทย” รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ คือ ทีมฮั่นแน่ จากมหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในชื่อผลงาน "ย้อนรอยเงินตราไทย” รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ คือ ทีม A จากมหาวิทยาลัยสยาม ในชื่อผลงาน "เงินตรา” และรางวัลชมเชย จำนวน ๓ รางวัล ได้แก่ ทีม Adventure Time จากมหาวิทยาลัยสยาม ในชื่อผลงาน "Tourist Coin”  ทีม Sloth on Fire จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในชื่อผลงาน "ภารกิจสั้น ๆ ของน้องหวัง: ประวัติเงินไทยฉบับย่อ” และทีม Kub Frame Entertainment จากมหาวิทยาลัยบูรพา ในชื่อผลงาน "ท่องโลกแห่งเงินตราไทย”
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์