Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
ขับเคลื่อนโครงการ "จัดทำชุมชนให้เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ" ณ พื้นที่ชุมชนบางขวาก ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี


เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานขับเคลื่อนโครงการ " จัดทำชุมชนให้เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ" ตามนโยบายของ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ณ พื้นที่ชุมชนบางขวาก ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยอธิบดีกรมธนารักษ์มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (คบจ.) พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข โดยในบริเวณสถานที่ประชุมได้มีการเปิดเป็นตลาดชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้มีการค้าขายสินค้าท้องถิ่นชุมชน ถือเป็นการสร้างรายได้เสริมจากอาชีพปกติให้แก่ประชาชนในชุมชน
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์