Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาลและโดยประการอื่น ครั้งที่ 2/2562


เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาลและโดยประการอื่น ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์