Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการปรับตัวของทุกภาคส่วน"


นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการปรับตัวของทุกภาคส่วน" ในงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ไขประเด็น พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับกฎหมายลูกร่วม 19 ฉบับที่ต้องรู้ จัดโดย สภาหอการค้าไทย ร่วมกับ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เมื่อวันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2562
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images
not insert alt on tag images

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์