Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์

นายพชร อนันตศิลป์

ที่ราชพัสดุ

ประวัติความเป็นมา

ภารกิจ

ความหมาย

การได้มา

วัตถุประสงค์

การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ

โครงการสำคัญ

สาระน่ารู้

ติดต่อสอบถาม

การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์

ประวัติความเป็นมา

ภารกิจ

เหรียญในรัชกาลปัจจุบัน

เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน

บริการด้านเหรียญกษาปณ์

ติดต่อสอบถาม

โรงกษาปณ์

ประวัติความเป็นมา

ภารกิจ

ติดต่อสอบถาม

งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน

ประวัติความเป็นมา

ภารกิจ

ติดต่อสอบถาม

การประเมินราคาทรัพย์สิน

ประวัติความเป็นมา

ภารกิจ

สาระน่ารู้

วีดีโอเผยแพร่ความรู้ด้านประเมิน

สรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน

ติดต่อสอบถาม

ภาพข่าวกรม Rss Feeds
อ่านทั้งหมด

ภาพข่าวจังหวัด
อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรม Rss Feeds
อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
อ่านทั้งหมด

จดหมายข่าว/ประกาศจังหวัด
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา สอบราคา
อ่านทั้งหมด

ประกาศร่าง TOR
อ่านทั้งหมด

ผู้ชนะประกวดราคา
อ่านทั้งหมด

กฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
อ่านทั้งหมด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

หนังสือประกาศจากคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
อ่านทั้งหมด

บริการข้อมูล
อ่านทั้งหมด

ข้อมูลสถิติ
อ่านทั้งหมด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
อ่านทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

ข้าราชการ
อ่านทั้งหมด

พนักงานราชการ
อ่านทั้งหมด

ลูกจ้างประจำ
อ่านทั้งหมด

ลูกจ้างชั่วคราว
อ่านทั้งหมด


สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์