Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน

ภาพข่าวกรม Rss Feeds




อ่านทั้งหมด

ภาพข่าวจังหวัด




อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรม Rss Feeds




อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด




อ่านทั้งหมด

จดหมายข่าว/ประกาศจังหวัด




อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา สอบราคา




อ่านทั้งหมด

ประกาศร่าง TOR




อ่านทั้งหมด

ผู้ชนะประกวดราคา




อ่านทั้งหมด

กฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ




อ่านทั้งหมด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง




อ่านทั้งหมด

หนังสือประกาศจากคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ




อ่านทั้งหมด

บริการข้อมูล




อ่านทั้งหมด

ข้อมูลสถิติ




อ่านทั้งหมด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม




อ่านทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

ข้าราชการ




อ่านทั้งหมด

พนักงานราชการ




อ่านทั้งหมด

ลูกจ้างประจำ




อ่านทั้งหมด

ลูกจ้างชั่วคราว




อ่านทั้งหมด


สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์