Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

การประชุมเพื่อชี้แจงตัวชี้วัดโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการ เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ผ่านระบบประชุมทางไกล
การประชุมหารือ เรื่อง การเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองหัวเขียวและป่าคลองเกาะสุย อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เพื่อส่งมอบพื้นที่ให้กรมธนารักษ์นำไปบริหารจัดการ ครั้งที่ 1/2562
ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562
การประชุมพิจารณาร่างยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการการจราจรพื้นที่บริเวณโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร Smart Surveyor goal to Smart Treasury 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและการทำของ ครั้งที่ 5/2562
อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
กรมธนารักษ์ขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ จบ 107 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
กรมธนารักษ์ขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อน.74 ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี
กรมธนารักษ์ขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พบ.465 ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
กรมธนารักษ์ขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลป.494 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาญเจริญ ณ อาคารศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
กรมธนารักษ์ขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ณ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
กรมธนารักษ์ขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.521 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562
กรมธนารักษ์ขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พง.315 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
อธิบดีกรมธนารักษ์ตรวจเยี่ยมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!