Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน

ภาพข่าวกรม Rss Feeds
อ่านทั้งหมด

ภาพข่าวจังหวัด
อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรม Rss Feeds
อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
อ่านทั้งหมด

จดหมายข่าว/ประกาศจังหวัด
อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคา สอบราคา
อ่านทั้งหมด

ประกาศร่าง TOR
อ่านทั้งหมด

ผู้ชนะประกวดราคา
อ่านทั้งหมด

กฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
อ่านทั้งหมด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

หนังสือประกาศจากคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
อ่านทั้งหมด

บริการข้อมูล
อ่านทั้งหมด

ข้อมูลสถิติ
อ่านทั้งหมด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
อ่านทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

ข้าราชการ
อ่านทั้งหมด

พนักงานราชการ
อ่านทั้งหมด

ลูกจ้างประจำ
อ่านทั้งหมด

ลูกจ้างชั่วคราว
อ่านทั้งหมด

หน้าหลัก >> ข้อมูลการขอรับบริการกรมธนารักษ์

ข้อมูลการขอรับบริการกรมธนารักษ์


มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการจัดการข้อร้องเรียนและการให้บริการ สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน

โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนประเภทสิทธิการเช่ากรมธนารักษ์ สำนักบริหารที่ราชพัสดุ 2

การจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อประกอบการเกษตร สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร

การต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร

การขอโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร

การขอเช่าที่ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร

การขอนำสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้ค้ำประกันเงินกู้หรือเบิกเงินเกินบัญชีของผู้เช่าหรือบุคคลภายนอก สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร

การขอนำสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุไปจัดให้เช่าช่วงหรือนำบ้านพักอาศัยไปจัดหาประโยชน์โดยให้บุคคลภายนอก ใช้ประโยชน์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร

การขอปลูกสร้าง ซ่อมแซมหรือต่อเติมบ้านพักอาศัยในที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย

ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธ์ให้กระทรวงการคลังตามระเบียบกระทรวงการคลังฯพ.ศ.2527 สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร

การขอดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2527 ข้อ 38 เช่น การแก้ไขชื่อ ชื่อสกุล ขอคัดสำเนา ออกหนังสือรับรอง หรือการอนุญาตให้ขาย จำนอง ขายฝากอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุ สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร

การรับชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุในเขตกรุงเทพมหานคร สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร

วิธีการสั่งจ้างทำเหรียญ สำนักกษาปณ์

การติดต่อขอใช้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตรา
การติดต่อขอใช้บริการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตรา

หน้า : [1]

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!