Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
 
นายอำนวย ปรีมนวงศ์

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม RSS

ข่าวประชาสัมพันธ์กรม RSS

คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 (19 มิ.ย. 2562)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ ขอเชิญชวนเยาวชน นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการจัดทำภาพยนตร์การ์ตูนเอนิเมชัน (14 มิ.ย. 2562)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพลอย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 (14 มิ.ย. 2562)
คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 (11 มิ.ย. 2562)
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าศึกษาดูงานที่พิพิธบางลำพู และพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 (29 พ.ค. 2562)
นางวาสนา ผุดผ่อง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เข้าตรวจราชการ สำนักกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องบัวฉัตร สำนักกษาปณ์ ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 (28 พ.ค. 2562)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานภัณฑ์รักษ์) บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ในรายการ เรื่องง่ายใกล้ตัว หลังข่าวภาคค่ำ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ MCOT HD (24 พ.ค. 2562)
นางวรนุช ภูอิ่ม ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า พร้อมคณะผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินและการคลังภาครัฐระดับสูง(บงส.)รุ่นที่ 6 เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและศูนย์การเรียนรู้ฯ (23 พ.ค. 2562)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินเข้าร่วมงาน วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ ๘๖ ปี (23 พ.ค. 2562)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินร่วมออกร้านจำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ ๘๖ ปี (23 พ.ค. 2562)
คณะผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น รุ่นที่ ๔ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 (22 พ.ค. 2562)
นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานภัณฑ์รักษ์) เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ข้อมูลในรายการ BNK48 Digital Live On tourออกอากาศสดทาง BNK48 Facebook Fan page Live Streaming (16 พ.ค. 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะที่ปรึกษาทูตและกงสุลใหญ่พร้อมนักทูต จากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 (1 พ.ค. 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 (29 เม.ย. 2562)
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ นำคณะสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 (25 เม.ย. 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 (23 เม.ย. 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 (22 เม.ย. 2562)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของเเผ่นดินได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน ทรรศนารัตนโกสินทร์ (17 เม.ย. 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ แวะพักจัดขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกก่อนเดินทางสู่กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 (11 เม.ย. 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ แวะพักจัดขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกก่อนเดินทางสู่กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 (11 เม.ย. 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!