Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
 
นายอำนวย ปรีมนวงศ์

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

การประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของกรมธนารักษ์(working team)
การประชุมผู้บริหารกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 4/2562
แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
แสดงความยินดีรองอธิบดีกรมธนารักษ์
แสดงความยินดีรองอธิบดีกรมธนารักษ์
การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 15/2562
แสดงความยินดีรองอธิบดีกรมธนารักษ์
พิธีลงนามสัญญาซื้อขายเหรียญตัวเปล่า ชนิดราคา 5 บาท และ 10 บาท
ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรและแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง บริเวณชุมชนร่วมใจรักคลองเปรม เขตดอนเมือง
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) สินเชื่อโครงการ บ้านคนไทยประชารัฐ บนที่ดินที่ราชพัสดุ
รองอธิบดีกรมธนารักษ์สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลังและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมธนารักษ์
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม และธรรมาภิบาลและคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ภายในหน่วยงานกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 2/2562
การประชุมหารือการพัฒนาและปรับปรุงระบบช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment)
การประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของกรมธนารักษ์(working team)
โครงการพิพิธภัณฑ์ชุมชนตลาดน้อย
การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 14/2562
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 กิจกรรมที่ 3 ครั้งที่ 3 หลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 13/2562
พิธีถวายราชสักการะลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!