Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
 
นายอำนวย ปรีมนวงศ์

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

กรมธนารักษ์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 104 ปี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 22/2562
กรมธนารักษ์ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
การประชุมหารือ โครงการฝึกอบรมด้านอสังหาริมทรัพย์ด้านการตลาด
นางวรนุช ภู่อิ่ม ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า ร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาและปรับปรุงที่ราชพัสดุแปลงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ เมืองทองธานี
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา ครั้งที่ 14-8/2562
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ประธานคณะทำงานลงตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อทดแทนพื้นที่ศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดขอนแก่น
การประชุมคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อทดแทนพื้นที่ศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2562
การประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาผลของกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562 ใช้บังคับ ครั้งที่ 2/2562
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรข้าราชการใหม่ กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมณ พ.ศ. 2562
การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง
การพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับกำหนดอัตราค่าเช่าในลักษณะผ่อนปรน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมธนารักษ์ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประชุมหารือเรื่องสนับสนุนผู้ประสบอุทกภัยทางภาคอีสาน
พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดจัดทำภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน (Animation Contest 2019) ภายใต้หัวข้อ วิวัฒนาการเงินตราไทย
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.623 และ สป.646 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรคุณธรรมของกรมธนารักษ์

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!