Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา วิธีการสอบ และสถานที่สอบ ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 (6 ธ.ค. 2562)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ตำแหน่งพนักงานสำรวจ ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน (2 ธ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสำรวจ (26 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว (26 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างจ้างฯ (25 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจ ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ (22 พ.ย. 2562)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่องการเลื่อนวันสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานสำรวจ (ปวช.) (18 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูล จำนวน 1 อัตรา (15 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (14 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจ ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ (14 พ.ย. 2562)
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานสำรวจ (13 พ.ย. 2562)
ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่องรายชื่อผู้มีสอทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจ (ปวช.) (12 พ.ย. 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (11 พ.ย. 2562)
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ (7 พ.ย. 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) (สอบปฏิบัติ) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) (6 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลทั้วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร (1 พ.ย. 2562)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (1 พ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่องประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (1 พ.ย. 2562)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 (31 ต.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งนายช่างสำรวจ (31 ต.ค. 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!