Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ผู้ชนะประกวดราคา

ผู้ชนะประกวดราคา


ประกาศผู้ชนะการเสนรอาคา การจัดจ้างซ่อมหัวพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Canon รุ่น iPF 9410s จำนวน 2 หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อดอกไม้สดสำหรับตกแต่งสถานที่ เพื่อจัดโครงการประชุมสัมมนานโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานของกรมธนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ต.ค. 2562)
ประกาศกรมธนารักษ์โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงาน (16 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างพิมพ์แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุในท้องที่ แขวงสนามบินฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ต.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร เรื่อง ผู้ชนะการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีขายทอดตลาด (ประมูลด้วยวาจา) (9 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเช่าห้องสอบสามารถบรรจุผู้เข้าสอบได้ประมาณ 1,329 คน เพื่อใช้ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิธีเฉพาะเจาะจง (8 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562) (7 ต.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อปากกาหมึกเจล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนรอาคา การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (เฉพาะฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ระบบที่ทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tools) โครงการระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักบริหารเงินตรา รังสิต และหน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าบริการเครือข่าย Internet พร้อมวงจรสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารกรมธนารักษ์ และอาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tools)โครงการระบบจำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องจักรของสำนักบริหารเงินตรา และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 6 พื้นที่ จำวน 2 รายการ (ไม่รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สนับสนุน การทำงานของ Data Center ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tools) โครงการระบบบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบสารสนเทศฯ ปี 2563 วิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tools) โครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบูรณาการและการแสดงผลบนเครือข่ายฯ เฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!