Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม RSS

ข่าวประชาสัมพันธ์กรม RSS

เมื่อวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2562 สำนักทรัพย์สินมีค่าของเเผ่นดินได้จัดกิจกรรมโครงการเสวนาธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภูมิวัฒนธรรมชาวกรุงรัตนโกสินทร์ ปีที่ 2 (1 เม.ย. 2562)
นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน(งานภัณฑ์รักษ์) ได้ให้สัมภาษณ์รายการสารคดี "ไทยทึ่ง Wow! Thailand ทางช่อง GMM25 (27 มี.ค. 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 (6 มี.ค. 2562)
นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน(งานภัณฑ์รักษ์) ได้ให้สัมภาษณ์รายการ กอดรัต Field Trips ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง3HD ในประเด็นพิพิธบางลำพู (6 มี.ค. 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาระดับ ปวช. และปวส.วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 (4 มี.ค. 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร M.B.A ชาวจีน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 (27 ก.พ. 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 (25 ก.พ. 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 (25 ก.พ. 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 (25 ก.พ. 2562)
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรยุคใหม่ (21 ก.พ. 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (21 ก.พ. 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับ คณะสำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (15 ก.พ. 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับ คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (15 ก.พ. 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะสำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 (14 ก.พ. 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาการบัญชี สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (14 ก.พ. 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิต (มัธยม) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 (12 ก.พ. 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 (11 ก.พ. 2562)
คณะครูและนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 (6 ก.พ. 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาหลักสูตรนายทหารการเงินชั้นนายร้อย ของกองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 17 เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 (1 ก.พ. 2562)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน คณะวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 (30 ม.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!