Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ประกวดราคา สอบราคา

ประกวดราคา สอบราคา

ประกาศเชิญชวนการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 (กรณีซื้อเอกสารข้อเสนอต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากบริษัท/นิติบุคคล พร้อมติดอากรแสตมป์ด้วย) (17 พ.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 พ.ค. 2562)
การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.4911 โฉนดที่ดินเลขที่ 233813 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 0-2-84.3 ไร่ (16 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างอาคาราสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา (15 พ.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (15 พ.ค. 2562)
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานระบบ Buliding Information Modeling (BIM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานถมดินพร้อมกำแพงกันดินสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 พ.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 พ.ค. 2562)
ประกวดราคาซื้อเครื่องเวทีสำเร็จรูป จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 พ.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น (Size M) พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 พ.ค. 2562)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 พ.ค. 2562)
ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 พ.ค. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับการซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี) (30 เม.ย. 2562)
ประกวดราคาซื้อเครื่องเจียรนัยแนวราบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 เม.ย. 2562)
ประกวดราคาซื้อชั้นวางอะไหล่พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพัก ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 เม.ย. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (29 เม.ย. 2562)
ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดลิ่มโลหะ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 เม.ย. 2562)
ประกวดศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.2 ชั้น พร้อมงานภายนอก และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล.3 ชั้น 11 ยูนิต สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (24 เม.ย. 2562)
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม 702 อาคารกรมธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 เม.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!