Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ผู้ชนะประกวดราคา

ผู้ชนะประกวดราคา


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าบริการเครือข่าย Internet พร้อมวงจรสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารกรมธนารักษ์ และอาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tools)โครงการระบบจำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องจักรของสำนักบริหารเงินตรา และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 6 พื้นที่ จำวน 2 รายการ (ไม่รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สนับสนุน การทำงานของ Data Center ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tools) โครงการระบบบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบสารสนเทศฯ ปี 2563 วิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tools) โครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบูรณาการและการแสดงผลบนเครือข่ายฯ เฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ ระบบประชุมทางไกล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำพัสดุ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการความรู้ของกรมธนารักษ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างและจัดเช่าพัสดุ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการความรู้ของกรมธนารักษ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเช่าห้องประชุม เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาองค์กรคุณธรรมของกรมธนารักษ์ หลักสูตร "กรมธนารักษ์คุณธรรม" สำหรับบุคลากร รุ่น 10-12 เฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการคนงาน เพื่อการปฏิบัติงานสำรวจรังวัด กำหนดขอบเขตที่ดินกำแพงเมือง-คูเมือง ในท้องที่จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการคนงาน เพื่อการปฏิบัติงานสำรวจรังวัด กำหนดขอบเขตที่ดินกำแพงเมือง-คูเมือง ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งกล้องวงจรปิดบ้านพักสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งกล้องวงจรปิดบ้านพักสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลระบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 2 รายการ รวม 42 เครื่อง ระยะเวลา 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบกล้องวงจรปิดของศูนย์เหรียญกษาปณ์ (5 แห่ง)ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารอาคารกรมธนารักษ์ 72 ปี กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 7 ชั้น 62 ยูนิต บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ กท. 2593 ซอยอินทามระ 23 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!