Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานแถลงข่าว กรมธนารักษ์เตรียมผลิตเหรียญที่ระลึกในโอกาสกรพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพิ่ม
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารองค์ความรู้ของกรมธนารักษ์ ครั้งที่1/2560 ณ ห้องประชุม 801 กรมธนารักษ์
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานชุดย่อยเพื่อทบทวนการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมจัดยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ 20 ปี ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 302 กรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 นางอุไรวรรณ โชติกกำธร ผู้ตรวจราชการกรม ถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางการจัดการตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ของกรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 2/2555 ณ ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 20/2560 ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ แถลงข่าวพร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมาลชน กรณีการเปิดรับจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์รายการ สูงวัย Society ในประเด็น ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex)บนที่ราชพัสดุ
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ในประเด็นเปิดรับจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ในประเด็นเปิดรับจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงตรวจเยี่ยมบรรยากาศเปิดรับจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 นางสาวปราณี หนูเนตร เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ การร่วม ถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการกำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ราชพัสดุ
เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรรหา คัดเลือก และเจรจาผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ ห้องประชุม 801
เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมหารือกรณีบริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จำกัด หรือ ดีไอเอเอช ขอเช่าที่ราชพัสดุเพื่อดำเนินกิจการโรงแรมอมารี
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและแถลงข่าวการเปิดรับจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุม 801อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมสักการะองค์ท้าวมหาพรหม ถวายพวงมาลัย และโปรยดอกไม้ เพื่อความสิริมงคลเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการพัฒนาชุมชนริมคลอง เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหารุกล้ำคลอง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!