Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ผู้ชนะประกวดราคา

ผู้ชนะประกวดราคา


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tools) โครงการระบบบริหารจัดการทะเบียนทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินส่วนขยาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (28 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tools) โครงการระบบเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tools) โครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Sotfware Tools) โครงการระบบจัดเก็บอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มี.ค. 2561)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (28 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ PFS-T 600 เครื่องซีลปากถุงพลาสติก จำนวน 2 เครื่อง (28 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ (ตู้) ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮพ - ๕๔๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเบ้าหลอมโลหะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลกรัม สำหรับใช้กับเตาหลอมไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ ยี่ห้อ Pillar แบบ ๓๕๐ Kg ๒๒๕ Kw,๖๐๐ HZ จำนวน ๑๒ ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (27 มี.ค. 2561)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะสองสี (Bi - metal) ชนิดราคา ๑๐ บาท จำนวน ๘๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (27 มี.ค. 2561)
จ้างจัดทำโปสเตอร์ และแผ่นพับการประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างจัดพิมพ์บัญชีท้ายกฎหมายกระทรวง จำนวน ๑,๒๐๐ แผ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล.3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (21 มี.ค. 2561)
จ้างเหมาทำสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 3 ประเภท รวม 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมพัดลมไอน้ำ จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 มี.ค. 2561)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูปโลหะสีแดงไส้เหล็กชุบทองแดง (Copper plated steel) ชนิดราคา ๒๕ สตางค์ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (14 มี.ค. 2561)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูปโลหะสีแดงไส้เหล็กชุบทองแดง (Copper plated steel) ชนิดราคา ๕๐ สตางค์ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (14 มี.ค. 2561)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมอลูมิเนียมบรอนซ์ (Aluminium bronze) ชนิดราคา ๒ บาท จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือประมาณ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (13 มี.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประเภทกล่องหนังเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ ประเภท (รวม ๘ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (9 มี.ค. 2561)
ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มี.ค. 2561)
ซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสาร อาคารกรมธนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มี.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!